ÖVERSÄTTNINGAR

På Korrelat Legal English är vi specialiserade på att översätta juridiska och finansiella dokument från svenska till engelska.

Även om Korrelats översättningstjänster primärt efterfrågas av Sveriges ledande advokatbyråer, domstolar, börsnoterade företag och statliga myndigheter återfinns Korrelats kunder inom ett brett spektrum av branscher: bank, finans och konsulttjänster, IT och telekom, offentlig sektor och tillverkningsindustri, för att nämna några.

Varje uppdrag utförs och korrekturläses av en jurist som har engelska som sitt modersmål och som är väl förtrogen med det svenska rättssystemet och svensk rättspraxis. Många års erfarenhet av den svenska marknaden och miljontals översatta ord ger konsekvens och fingertoppskänsla och bidrar till en slutprodukt med hög kvalitet.

SEKRETESS

På Korrelat Legal English inser vi behovet av fullständig sekretess. Alla översättningar – liksom det faktum att Korrelat anlitats för ett uppdrag – omfattas av sekretess. Korrelat har full förståelse för – och insikt kring –juridiska ombuds tystnadsplikt i förhållande till klienter och uppdrag.

BESTÄLLA

Det är lätt att beställa en översättning. Ni bara ringer eller skickar de relevanta dokumenten per e-post till nedanstående kontaktuppgifter.

Även dokument som översänds för offert omfattas av fullständig sekretess.

PRISER

Översättningar debiteras efter en taxa per ord. Priset per ord bestäms av dokumentets längd (totalt antal ord i den slutliga översättningen) och den tid vi har till vårt förfogande för översättningsarbetet.

Om du behöver en översättning endast för internt bruk eller som underlag för diskussion med någon som inte läser svenska, så kan vi utföra även sådana översättningar på kortare tid och till en lägre taxa.

Korrekturläsning debiteras till timtaxa.

LEVERANS

Om vi inte får andra instruktioner skickas översättningen normalt till klienten per e-post i samma format som den svenska versionen. Skannade dokument och PDF-filer levereras dock rutinmässigt i Word format.

Auktoriserade översättningar som undertecknats av översättaren och försetts med Kammarkollegiets stämpel måste skickas med post eller bud. Vi skickar gärna en skannad version av den auktoriserade översättningen per e-post för referensändamål.

AUKTORISATION

Korrelat Legal English kan erbjuda auktoriserade översättningar och följer Föreningen Auktoriserade Translatorers regler och rekommendationer.

I Sverige auktoriseras translatorer av Kammarkollegiet. Ni kan läsa mer om auktoriserade översättningar, auktoriserade translatorer och de regler som gäller för denna yrkeskår på:
www.kammarkollegiet.se

KONTAKT